Pravidla pro používání permanentek
relaxačních center společnosti SunnyDreams s.r.o.

 

·       Elektronické peněženky (permanentky) společnosti SunnyDreams s.r.o. lze použít k úhradě za všechny služby v relaxačních centrech společnosti SunnyDreams s.r.o. (poskytovatel).

·       Permanentky jsou přenosné – to znamená, že kredit na permanentkách může využívat k úhradě služeb majitel permanentky, nebo jím pověřená osoba.

·       Platnost kreditu na permanentkách je 2 měsíce od posledního dobití. Platnost stávajícího kreditu lze prodloužit dalším dobitím.

·       Po uplynutí 2 měsíců od posledního dobití permanentky dochází ke zneplatnění nevyužitého kreditu na permanentce. Tento kredit lze na požádání obnovit opětovným dobitím permanentky – na permanentce tedy bude obnoven zneplatněný kredit a zároveň nové dobitý kredit. Tento celkový obnovený kredit má opět plnou platnost dva měsíce. Obnova kreditu je možná nejpozději do 6 měsíců od posledního dobití permanentky. Po tomto termínu již nelze neplatný kredit na permanentce obnovit.

·       Jako datum platnosti permanentky je směrodatné datum zanesené v databázi poskytovatele.

·       Výši kreditu a jeho platnost lze vždy ověřit mailem, telefonicky nebo osobně v relaxačních centrech společnosti SunnyDreams s.r.o.

·       Pokud majitel permanentky nemůže ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů využít kredit v době jeho platnosti, je možné se telefonicky nebo mailem domluvit s poskytovatelem na individuálním řešení (např. prodloužení platnosti). Podmínkou pro vstřícné řešení je důležité kontaktovat poskytovatele v době platnosti kreditu na permanentce.

·       V případě odcizení nebo ztráty permanentky je majitel povinen obratem informovat poskytovatele pro zablokování permanentky. Poskytovatel může vystavit novou permanentku a převést stávající kredit, po předložení dokladu, kterým lze majitele identifikovat (např. občanský průkaz). Za vystavení nové permanentky je účtován poplatek ve výši 100 Kč vč. DPH, o který bude snížen kredit na permanentce

·       Z důvodu přenosnosti permanentky nemůže poskytovatel nést zodpovědnost za zneužití.

·       Kredit na permanentce nelze zpětně proplatit.

·       Permanentky nelze použít k nákupu zboží