Upozornění pro uživatele solárií

dle ČSN 60335-2-27 ed.4

 

Uživatel solárií je povinen dodržovat následující opatření

 

 • Vždy používat ochranné brýle (kontaktní čočky a sluneční brýle nejsou náhradou ochranných brýlí)
 • Před opalováním se důkladně odlíčit a nepoužívat žádné ochranné prostředky pro běžné opalování na slunci (mohou mít opačný účinek)
 • Konzultovat s obsluhou lékařské okolnosti a užívané léky, na které by mohlo mít zásadní vliv působení ultrafialové záření
 • Vyčkat nejméně 48 hodin mezi prvním a druhým opalováním v soláriu
 • Neopalovat se na sluníčku a v soláriu během jednoho dne
 • Dodržovat doporučení obsluhy týkající se doby opalování, intervalu a vzdálenosti od světelného zdroje
 • Při trvalých opuchlinách nebo bolestech souvisejících s pokožkou, nebo při vzniku změn v pigmentových skvrnách okamžitě vyhledat lékařkou pomoc
 • Chránit před ozářením citlivé části pokožky (např.: jizvy, tetování, genitálie, …)

 

Ultrafialové záření ze slunce nebo solária může způsobit při nesprávném postupu a nedostatku informací nevratné poškození očí a pokožky. Po nadměrném ozáření se pokožka může spálit, při opakovaném nadměrném ozáření může dojit k předčasnému stárnutí pokožky, případně může dojít až ke zvýšenému nebezpečí tvorby kožních nádorů. U nechráněných očí může být vyvolán zánět, případně poškození sítnice a v krajním případě může vzniknout šedý zákal. V případech výrazné individuální citlivostní nebo alergické reakce na ultrafialové záření se doporučuje před začátkem expozice poradit se s lékařem.

 

Nastanou-li během 48 hodin od první expozice nějaké nežádoucí účinky, jako např. svědění, měla by být vyhledána konzultace s lékařem.

 

Expozice by neměly překročit minimální výši expozice UV záření, které způsobuje zčervenání pokožky (1 MED).

 

UV zářiče nesmějí být používány osobami

 

 • Mladšími 18 let
 • Pod vlivem alkoholu
 • Se sklonem k tvorbě pit
 • S přírodní červenou barvou vlasů
 • Se skvrnami s abnormálním odbarvením pokožky
 • Které mají na tělě víc než 16 mateřských znamének o průměru 2 mm a více
 • Které mají asymetrická a nepravidelná znaménka větší nez 5 mm v průměru s kolísavou pigmentací a nepravidelně ohraničená
 • Trpícími na úžeh
 • Které nejsou schopné se vůbec opalovat nebo se neopálí bez spálení pokožky
 • Které se při vystavení slunečním paprskům snadno spálí
 • Které mají v anamnéze časté těžké spálení sluncem v dětském věku
 • Které mají nebo v minulosti měly rakovinu kůže neb které mají predispozici ke vzniku rakoviny kůže
 • Které mají první stupeň vzhledem k anamnéze melanomu
 • V lékařské péči z důvodu onemocnění, které souvisí s citlivostí na světlo
 • Užívajícími léky vyvolávající citlivost na světlo

 

Prohlášení o výměně trubic

 

Výměnu trubic ve relaxačních centrech SunnyDreams s.r.o. provádí odborně způsobilá osoba, která má osvědčení pro práci ve smyslu vyhlášky50/78 Sb.

Trubice používané v relaxačních centrech SunnyDreams s.r.o. mají dle technického listu výrobcem danou životnost 650 – 1000 provozních hodin (v závislosti na typu trubice a odpovídající normě ČSN EN 60335-2-27 v platném znění).

Stav provozních hodin trubic na každém soláriu je detailně evidován a sledován obslužným programem solárií, který zaznamenává každé spuštění solária i výměnu trubic.

Trubice jsou zpravidla měněny při dosažení 90% životnosti dané výrobcem. Tím je zaručeno, že použití solária je vždy bezpečné.

Dosažená doba životnosti (počet provozních hodin) trubic každého solária, i výrobcem daná doba životnosti trubic použitích v každém soláriu je na požádání k nahlédnutí u obsluhy přímo v obslužném programu.